Jägartorp

ca 30 m NO om torpet fanns en källarruin och några husgrunder (som kan vara fähus samt en raserad källargrund. Torpet bestod av kök och kammare. I köket fanns en bakugn och i kammaren en kakelugn.
Bild och källa: ATA