Negelstena säteri/gård

Flygfoto: Ahrenbergs flyg 1936

Läs mer om Negelstena gård på UKF

Ägarlängd

År 1560 omtalas Neglesteen (Negelstena) som ett  Kronohemman,
vilket innebar att det ägdes av kungen,  Gustaf I Eriksson (Vasa)

Engelbrekt Svensson-slottsfogde i Uppsala fick Negelstena i förläning på livstid och hade gården i mer än ett halvt sekel. Han dog 1673

Anders Grelsson Lindheim-landshövding, friherre ätt nr 93,  fick Negelstena i förläning efter slottsfogdens död. Lindheim dog 1704 i Viborg.

Georg Wallrave blev näste man tog över gården 1707. Se Slangvik Han dog 1714. Hans änka Catharina Sneckenberg fanns kvar till sin död 1730

Carl Wilhelm Isaer adlad Iserhielm. Justitiekansler
ägde bland annat Negelstena och Lövsta säterier i Håbo-Tibble.

Samuel Christopher Iserhielm föddes på Tranbygge. Son till Carl Wilhelm. Samuel bosatte sig på Negelstena och levde utan tjänst. Han dog av andtäppa i oktober 1827. Han blev 78 år gammal ”på 6 dagar nära” som prästen skrev i kyrkboken. Han dog ogift och barnlös.

Gustaf Adolph Ennes -Överstelöjtnad, Riddare av Svärds-Orden, svärson till Överstelöjtnad Jakob(Fougberg) Gripensvärd. Gift med Jaquette Fredrique Gripensvärd. De finns på Negelstena från 1831 till 1849 då familjen flyttade till Stockholm.

Anders Grönvall- Patron/Possesionat. Gift med Brita Amalia Zenobia Brandström. På Negelstena  från 1852 till 1857 då familjen flyttade till Stockholm

Kapten Gustaf Julius Ahlgren- Köpte Negelstena (och Tranbygge i Ryds sn) 1856 och kom till gården 1857.Med sig hade han sin enda dotter Augusta Maria som då var 17 år gammal.
Ahlgren hade varit gift och blivit änkling två gånger. Han gifte sig med döttrarna till handelsman Erik Fröberg i Stockholm. Första äktenskapet varade ett år innan hustrun dog, det andra äktenskapet med modern till dotter Augusta varade i sju år innan han återigen blev änkling.  År 1864 flyttade han till Västra Ryd.

Robert Seybold kom från Uppsala  1864 till Negelstena och gifte sig med Carolina Charlotta Arrhenius 1865

Axel Nilsson, Possesionat, och hans hustru Anna Kristina Hallin kom till Negelstena 1877 och lämnade densamma 1881

Grosshandlare Carl Christian Söderström (Artellerigatan 4-6 i Stockholm) ägde gården från 1884 med förvaltare Ernst Ludvig Michael Bergloo Planting.Under hans tid, brann huvudbyggnaden 1919, som aldrig byggdes upp igen. Kvar fanns två gamla envåningsflyglar. På gården fanns en stor trädgård och engelsk park

Från boken Gods och Gårdar 1938

1930 kom förvaltare Fritz Valdemar Sjögård från Håtuna