Fiskartorpet

Torp under Negelstena säteri. Arrenderades av fiskare fram till 1946. Till torpet hörde vedbod, hönshus, dass, jordkällare och två strandbodar

Fiskartorpet byggdes av Isak Eriksson år 1875, som senare blev svärfar till KlockarOscar

Livet på fiskartorpet– Maj Hallberg berättar