Släkt- och hembygdsforskning

    Admin och webb/ I J Löfstedt

 Släktforskarbesök från GOTLAND 16 februari 2018
Det roligaste med släkt-och hembygdsforskning är när vi får besök av släktforskare i landet. Här har vi Lo Kihlberg boende på Gotland som har hittat sin anfader Carl-Erik Kihlberg i Håtuna. Lo och hennes väninna var på genomresa och letade sig fram i mörkret ut till Håtuna.Carl-Erik Kihlberg började som stalldräng vid prästgården men efter giftermål med smedsdottern Stina Cajsa Svedberg från Råby i Håtuna kom han till Skällsta gård 1833 och avancerade snabbt till rättare. År 1857 fick han medalj från Patriotiska sällskapet för lång och trogen tjänst. Tre år senare dog hustrun och han flyttade från trakten.  De fick sju barn, varav sex blev vuxna. Sonen Knut Alfred satt i tvåkammarriksdagen och representerade nya lantmannapartiet och sonen Otto blev pastor Vallentuna.

 

HÅTUNA och HÅBO-TIBBLE/ Bevara vår kulturmiljö
Riksintresseområde för kulturmiljö (AB 35)
Riksintressen i Stockholms län

Kulturmiljö Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet

                                                                            
Håtuna och Håbo-Tibble tillhörde tidigare  Håbo härad och var kommuner från 1863 – 1951. Håbo-Tibble hette tidigare bara Tibble, men fick sitt nuvarande namn 1886. År 1952 bildades storkommunerna och därmed blev det Upplands-Bro
Har till och från tillhört Uppsala/Stockholms län
1634-1639 Uppsala
1640-1647 Stockholm
1648-1651 Uppsala
1652-1653 Stockholm
1654-1970 Uppsala
1971 – Stockholm

KLOCKSTAPELN I HÅBO-TIBBLE. Sockenstämmoprotokoll från den 5 juli 1818 berättar att ledamöterna tog beslutet att alla ska underrätta sitt tjänstefolk och tillika förståndiga om vådan och otillåtenheten, af den nästan vanliga oseden att infinna sig i och omkring klockstapeln med rökande tobakspipor

Med hänsyn till PUL-personuppgiftslagen stannar vår forskning kring 1930-1940 talet. Har vi överträtt något enligt Er mening ber vi Er snarast att kontakta oss