Släkt- och hembygdsforskning

 HÅTUNA och HÅBO-TIBBLE/ Bevara vår kulturmiljö
Riksintresseområde för kulturmiljö (AB 35)
Riksintressen i Stockholms län

Kulturmiljö Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet

                                                                

Håtuna och Håbo-Tibble tillhörde tidigare  Håbo härad och var kommuner från 1863 – 1951. Håbo-Tibble hette tidigare bara Tibble, men fick sitt nuvarande namn 1886. År 1952 bildades storkommunerna och därmed blev det Upplands-Bro
Har till och från tillhört Uppsala/Stockholms län
1634-1639 Uppsala
1640-1647 Stockholm
1648-1651 Uppsala
1652-1653 Stockholm
1654-1970 Uppsala
1971 – Stockholm

KLOCKSTAPELN I HÅBO-TIBBLE. Sockenstämmoprotokoll från den 5 juli 1818 berättar att ledamöterna tog beslutet att alla ska underrätta sitt tjänstefolk och tillika förståndiga om vådan och otillåtenheten, af den nästan vanliga oseden att infinna sig i och omkring klockstapeln med rökande tobakspipor

 

Bilder från Håtuna och Håbo-Tibble

Med hänsyn till PUL-personuppgiftslagen stannar vår forskning kring 1930-1940 talet. Har vi överträtt något enligt Er mening ber vi Er snarast att kontakta oss