Släkt- och hembygdsforskning

    Admin och webb/ I Löfstedt

HÅTUNA och HÅBO-TIBBLE/ Bevara vår kulturmiljö
Riksintresseområde för kulturmiljö (AB 35)
Riksintressen i Stockholms län
Kulturmiljö Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet

 

Bygden är fortfarande känd för Håtunaleken som skedde 1306. En konflikt mellan Kung Birger och hans bröder Erik och Valdemar,  som senare mynnade ut i ”Nyköpings gästabud”                                 

Håtuna och Håbo-Tibble tillhörde tidigare  Håbo härad och var kommuner från 1863 – 1951. Håbo-Tibble hette tidigare bara Tibble, men fick sitt nuvarande namn 1886. År 1952 bildades storkommunerna och därmed blev det Upplands-Bro
Har till och från tillhört Uppsala/Stockholms län
1634-1639 Uppsala
1640-1647 Stockholm
1648-1651 Uppsala
1652-1653 Stockholm
1654-1970 Uppsala
1971 – Stockholm