Startsida/Kontakt.

Välkommen till vår historiska värld.

Här bedrivs privat amatörforskning om bygden. På denna sida finns en del av vårt samlade material. Presentation forskargrupp. Copyright. Bilder och material tillhör forskargruppen, men hör gärna av dig om du vill ta del av något.  forskargruppen@telia.com Webb. Inger J-Löfstedt Nytt projekt Vid Håtuna kyrka byggdes 1758 en ny sockenstuga, ämnad till bostad åt klockaren, läsrum för barnen, möteslokal för sockenstämman. 100 år senare hade stugan gjort sitt och flyttades till Norränge gård, där den användes till bland annat bagarstuga och tvättstuga. Stugan har länge stått orörd och lever ett farligt liv då bland annat taket läcker. Föreningen Norränge gårds kulturvård renoverar nu sockenstugan så att den kan bevaras i bygden. Detta gör vi och Norränge gård  tillsammans med följande företag, myndigheter och organisation. Bilder från Håtuna och Håbo-Tibble
Med hänsyn till PUL-personuppgiftslagen stannar vår forskning kring 1930-1940 talet. Har vi överträtt något enligt Er mening ber vi Er snarast att kontakta oss
Håtuna och Håbo-Tibble tillhörde tidigare  Håbo härad och var kommuner från 1863 – 1951. Håbo-Tibble hette tidigare bara Tibble, men fick sitt nuvarande namn 1886. År 1952 bildades storkommunerna och därmed blev det Upplands-Bro
Har till och från tillhört Uppsala/Stockholms län 1634-1639 Uppsala 1640-1647 Stockholm 1648-1651 Uppsala 1652-1653 Stockholm 1654-1970 Uppsala 1971 - Stockholm
Militär indelning