Borgarbo(da)

Borgarbo nämns första gången i husförhörslängden 1766-1787 men nämns tidigare på en ägomätningskarta över Negelstena från 1707