Frötuna kvarn

Enligt en karta Bro Håbo häradsallmänning 1691 hade Frötuna en kvarn.