Vi skriver i Upplands-Bro 81

Vi skriver i Upplands-Bro 81

Kjell Stensson

Elin Nilsson född 1891-02-13

År 1918 tillträdde den då 27-åriga Elin Nilsson en tjänst som vikarierande barnmorska. Hennes bostad förlades till en nyuppförd fastighet invid Håtuna kyrka.

Den 1 juli 1919 antogs hon till ordinarie barnmorska.

Elin Nilssons årslön fastställdes till 600 kronor att utbetalas kvartalsvis med 150 kronor. Ersättningen för antiseptiska medel blev 10 kr/år, liksom tidigare.

Övergången från kommunalt anställda barnmorskor till distriktsbarnmorskor aktualiserades genom barnmorskestyrelsens cirkulär av den 7 juni 1920. Vid en extra kommunalstämma med Håtuna församling, 1920-07-25, förklarade sig kommunen i likhet med Elin Nilsson önska, att tjänsten som distriktsbarnmorska tillsattes snarast möjligt. Elin Nilsson förklarade sig villig söka tjänsten, till vilken stämman önskade giva henne sitt förord.

Barnmorskedistriktet, nr 46 Håtuna, omfattade Håtuna-Håbo-Tibble kommuner, men på barnmorskestyrelsens förslag och stämmans beslut den 23 mars 1928 slogs Håtuna-Håbo-Tibble samman med Häggeby-Skoklosters barnmorskedistrikt. Det var sålunda ett stort distrikt, men som väl var hade distriktsbarnmorskan fatt telefon installerad 1926.

Elin Nilsson bodde kvar i fastigheten invid kyrkan, tills hon 1937 flyttade till Rönneberga (Killinge 1:19), mittemot Håtunagaraget. Den 4 april 1946 lämnade hon kommunen och flyttade till Vallgatan 20, Karlskrona. Förutom sin distriktsbarnmorsketjänst lämnade hon också sina politiska förtroendeuppdrag i fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden. 28 års tjänstgöring hade fatt ett slut. Naturligtvis var tomrummet stort efter Elin Nilsson.

Tillbaka