Bolinder

Från Bälby skattegård kom 1817 sonen Carl Petter Pehrsson till Önsta. Han gifte sig med Rusthållaren Mats Carl Berthilssons (Barthelsson) änka, Stina Johansdotter. Änkan  var 15  år äldre än Carl Petter och  hade tidigare sex barn. Dessa barn skulle som vuxna befinna sig på Bälby, Helgesta, Önsta och Kvarnnibble. De tog alla namnet Barthelsson.

Carl Petter och Stina  började köpa andelar i Kvarnnibble och 1831 flyttade de från Önsta till Kvarnnibble. År 1863 var de ägare till Oppgården nr. 1 Mellangården nr. 1 och hälften av Nedergården nr. 1.

Stinas och Carl Petters enda barn, sonen Eric Johan,  född 1821 tog namnet BOLINDER, Han  gifte sig och bosatte sig på Oppgården. Här föddes sex barn. Ett av barnen, född 1852, Emanuel Bolinder, kom senare vid sitt gifte också bosätta sig på Oppgården. Denne Emanuel byggde senare 1884 den nya stora mangårdsbyggnaden som finns kvar idag.

Säkten Bolinder kommer på besök 2018

Nils Bolinder

Barnbarn Nils Bolinder. Föddes 14 juni 1884 i Håtuna, Kvarnnibble. Generaldirektör för Kungliga Väg och Vattenstyrelsen 1937-1949. Död 1961. Bildkälla: Wikipedia