Banqven

Ett torp under Nyborg 1769 – 1842.
Kallas i Håtuna Husförhör 1779 även Krakosta.
Låg nära Skällberga på Lantmäteriets historiska kartor 1814.
Finns ej kvar. Inga grunder hittade.