Hagaberg

Hagaberg var en backstuga under kyrkby ägor. På 1820-30 talet bodde i backstugan ”överåriga ” paret backstugumannen Abraham Rydberg född 1758 i Tibble och hans hustru Stina Hansdotter född 1767 i Elfdalen. Hustru Stina dog av slag  i maj 1835, 68 år gammal. Det sista som stod skrivet om henne var att hon var ”fattighjon”. Mannen Abraham dog drygt tre år senare, 80 år av ålderdom. Här kan vi utläsa att stugan låg i Mariedal.

En backstuga är en liten, enkel stuga belägen på annans mark, bebodd av person(er) som inte huvudsakligen sysslade med jordbruk. Ofta låg dessa stugor på allmänningar (jämför med torp). Begreppet är känt sedan början av 1600-talet, och ska inte ses alltför bokstavligt.Utformningen av en backstuga kan variera, allt från mycket enkla konstruktioner delvis ingrävda i en sluttning, jordkula, till mer normalt byggda mindre hus. Backstugor beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som ”pensionärsbostad” för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare (backstusittare). Källa: Husförhörslängd och Wikipedia