Grönlund

Torpet Grönlund låg på Jädras utjord. Enligt husförhör 1854-1858 bodde här arbetskarlen Erik Matsson Tibblin född 1802 i Tibble och hans hustru Caijsa Nilsdotter född 1797 i Tibble. Där bodde också deras dotter Johanna Vilhelmina född 1828 i Tibble med sin oäkta son Johan Emanuel född 1855 i Håtuna.
Torpet kallades även för Tibblins torp och det gjorde det ända in på 19oo-talet. Är osäker på om torpet finns kvar. Är det någon som vet något? Hör gärna av er och berätta.

Grönlund låg tidigt på Önsta utjord