Höjden

Torpet Höjden

Torpet Höjden

Torpet nämns vid namnet Höjden första gången i församlingsboken 1907-1921, tidigare hette det Jädra torp.

Boende på Höjden

Rune Ericsson, boende på Jädra från barndomen. Död 2003
Det är Runes mamma, Kristina Eriksson som tagit ett flertal av fotografierna på denna hemsida.