Hojan

Fam Norén Hojan

John Kraft berättar om Vretarna -minnen från ungdomsåren

Torpet är idag rivet

”Hojan låg nära sjön. Det finns en grund ute på betesmarken. 1924 hade vi en gökotta ute på Getholmen och då fanns Hojan kvar. Intill kraftledningen stod ett litet hus med snickerier på takfrisen. Det var troligtvis Hojan” Källa: Intervju med Fritz o Rutger Mark/UKF
Sonen Elof Norén gifter sig med Astrid född Johansson 1926-04-25.
Bilder Gun Björkman