Ryttarberget

Den 1 febr. 1795 begrofs Unga Drängen Eric Jönsson, född år 1779. Död 22 januari af infuensia 15 år gammal. Vanartig under sin lefnad. Hade ej lust för boken, och afstod ej en gång på sotesängen med att åkalla djefvulen.