Norränge gårds kulturvård

Projekt  bevara Håtuna sockenstuga

Vid Håtuna kyrka byggdes 1758 en ny sockenstuga, ämnad till bostad åt klockaren, läsrum för barnen, möteslokal för sockenstämman. 100 år senare hade stugan gjort sitt och flyttades till Norränge gård, där den användes till bland annat bagarstuga och tvättstuga. Stugan hade länge stått orörd och levde ett farligt liv då bland annat taket läckte.
Föreningen Norränge gårds kulturvård påbörjade renovering av sockenstugan så att den kan bevaras i bygden. Detta gjorde vi tillsammans med följande företag, myndigheter och organisation Första etappen är avklarad 2016/2017. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra.  Utlåtande-Sthlms-läns-museum.