Erik Lars torp

Låg vid gränsen Kvarnnibble, Killinge enligt karta Bro Håbo häradsallmänning 1691 och från samma karta kan utläsas att på gränsen mot Frötuna finns det fem nybyggda torp.