Lihagen

LIHAGEN avstyckades från Kvarnnibble Nedergård nr 3 år 1923 av Gustaf Zelin och hans hustru Anna Zelin. Lägenheten Lihagen såldes med befintliga byggnader och avsöndrades från Nedergården Kvarnnibble med 1/2 mantal.

Fastigheten tillträdes den 1 jan 1924 av Anton Lenader Andersson i Tjursta Bro.