Alby forntid

En vandring bland Albys forntidsgravar våren 2018.
Rikast på fornlämningar i Håbo-Tibble är områdets södra del omkring gårdarna Skråmsta, Alby och Jädra. Här finns lämningar efter bygdens äldsta bosättningar från brons- och äldre järnålder.  Forngravarna  ligger tätats på moränryggen mellan Alby och Skråmsta. En del av dessa gravar har vi en vacker vårdag 2018 besökt och känt oss andäktiga. Det är inte svårt att känna historiens vingslag.