Folkrörelser

Kräftor kräva dessa drycker. Rösta Nej

Statare och senare FACKLIGA LANTARBETARE

Läs vad Håtunas befolkning röstade 
Rusdrycksförbud folkomröstning 1922