Råby gård

Det Råby Gård som beskrivs här är den gård som ägts av släkten Hedin

Råby Gård. Ritad av Hellny Littmark 1954

Arrendekontrakt Råby 1881

Hyreskontrakt Råby mangård 1903

Hyreskontrakt Råby mangård 1909