Brott och Straff

31 Januari 1809

för andra resan begången tjufnad af ett par byxor hos trumslagaren Carl Fredric Brett´s i Kålsta Håtuna socken, i värde skattadt till tre Riksdaler Banco, är förre matrosen Nils Lind, den sig ock Lindström kallad, fäld att bötadet tjufnads fyrdubbla värde med Tolf RB samma mynt och derjämte stå en söndag uppenbar kyrkopligt i Håtuna Soknekyrka eller i brist af tillgång till böter af, straffas med åtta par spö, tolf slag af paret