Dombok/Ålsta

Sammandrag från dombok 13 oktober 1812
Catharina Westling vid Ålsta klagar över att hennes förra svåger Jan Westling är förmyndare till hennes två åriga dotter. Hon klagar över han oordentliga levnadsssätt och hon uttrycker farhågor att anförtro honom det lilla arv hennes dotter fått efter sin fader ryttaren Westling för Ålsta rusthåll i Tibble socken. Hon ber ödmjukast att i stället få sin andra svåger Olof Nilsson i Alby Tibble socken, som förmyndare. Tinget beslöt att Olof Nilsson skulle bli dotter Sophias förmyndare.