Råby by

Enligt karta från 1762 bestod Råby av fyra bondgårdar.
Östergården, Västergården, Södergården och Norrgården.
Senare bestod Råby av två bondgårdar

 Ej ännu utrett vilket torp som tillhörde respektive gård

Soldater Råby nr 60