Högholmen

Högholmen. Ett torp under Nyborg 1781 – 1844.
Låg nära Skällberga på Lantmäteriets historiska kartor 1814 nr 156
Finns ej kvar. Inga grunder hittade.