Glädjen

Ett torp under Nyborg <1779 – 1788
Låg nära Skällberga på Lantmäteriets historiska kartor 1814 nr 154
Finns ej kvar. Inga grunder hittade.