Bergholmen

Ett torp under Nyborg 1769 – 1849.
Låg nära Skällberga på Lantmäteriets historiska kartor 1814 nr 149
Finns ej kvar. Inga grunder hittade.