Blåsenborg

Namnet nämns första gången 1772 och ska då ligga under Bälbys ägor, Kyrkby rote.

1817  bodde skräddaren Johan Hållén där med fem tonåriga skräddarlärlingar. Se även Slottet under kyrkbyn. Är det samma torp? År 1824 fick Hållén slita spö för stöld tillsammans med sin dräng. Han är då antecknad på Slottet, så troligtvis var det samma torp.