Hagstugan

Hagstugan var en backstuga och nämns vid namn 1772 och då bodde där. Gregorius Stake född 1724 i Åbo stad och hans hustru Malena Jansdotter född 1739 i S:t Olofs socken. De blev kvar i Hagstugan i över tjugo år. Hustrun Malena dog 1798 och Gregorius flyttade 1799 till fattigstugan.

En backstuga är en liten, enkel stuga belägen på annans mark, bebodd av person(er) som inte huvudsakligen sysslade med jordbruk. Ofta låg dessa stugor på allmänningar (jämför med torp). Begreppet är känt sedan början av 1600-talet, och ska inte ses alltför bokstavligt.Utformningen av en backstuga kan variera, allt från mycket enkla konstruktioner delvis ingrävda i en sluttning, jordkula, till mer normalt byggda mindre hus. Backstugor beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som ”pensionärsbostad” för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare (backstusittare). Källa: Husförhörslängd och Wikipedia