Slottet

Slottet var ett boende som låg i Kyrkbyn, troligtvis mitt i byn. Från början omnämns det bara som ”Kyrkby by” för att senare kallas för Slottet. Namnet eller torpet försvann i mitten av 1800-talet då det inte längre omnämns. På Slottet avlöste sockenskräddarna varandra. Kan det möjligtvis vara torpet Blåsenborg på Bälby ägor 1817-24 , då skräddarna vid den tidpunkten bodde där.

1837 fanns där en skräddare vid namn Pehr Carlsson Lundqvist. Han flyttade till ”döden” den 20 augusti, enligt prästens anteckningar. Han hade dränkt sig i Lejondalssjön genom ”huvudsvaghet”. Änkan fick ta emot fattigmedel. Efter honom kom en skräddare från Stockholms Näs (Kungsängen) Fredric August Ericsson.