Torp under prästgården

Från storskifteskarta Håtuna 1734 Lantmäteriet
Prästtorpet, numera rivet