Torp under prästgården

Från storskifteskarta Håtuna 1734
Lantmäteriet
Prästtorpet, numera rivet