Signhildsbergs ägare

 ÄGARLÄNGD SIGNHILDSBERG FRAM TILL 1997                
 

1653 sålde Henrik von Thurn Fornsigtuna till Magnus Gabriel De La Gardie , som bytte godset mot två hemman på Dävensö
med Sven Ribbing 1667

 

Ryttmästare Ribbing Sven – död 1673 Stockholm – begravd i Uppsala domkyrka. Hustru  Leijonsköld Christina – död 1732
Överstelöjtnant – Friherren Rålamb Åke 1651-04-01 – död 1718 Stockholm hustru  I Flemming Hedvig Eleonora 1654 – död 1688 hustru  II Clodt Anna Maria – död 1708 hustru  III Ulfsparre Brita – död 1731 sålde 1697-11-25 till:
Exekutionskommissionen Forssenwald Arvid – död 1709-09-25 hustru I Bergman Charlotta barnen i första äktenskapet adlades 1712 med  namnet Adelcrantz – släkten utslocknad1796  hustru  II Köhlnman Anna Maria 1681– vigda 1697
I boken Poltava av Sven Z Sundin bodde Alexander på Signhildsberg med föräldrarna Majoren Planting-Bergloo Mikael
hustru  Scheckta Armica 1665 – död 1723-05-08 Signhildsberg –
1724 såldes  Signhildsberg till
Majoren Wachschlager Georg Henrik 1685 – död 1740 – begravd i Riddarholmskyrkan – 1711 naturaliserad svensk adelsman
hustru  Hedersköld Anna 1696 – död 1753
Husf 1733 – 47 ägare
Hederskiöld Anna 1696 – 1753  änka efter I Major Wachschlager George Henrik 1685 – 1740
II Överstelöjtnanten Modée Reinhold Wilhelm 1702 – 49
sålde 1749 till:
Kanslirådet von Bahr Johan Kristians änka Gripenstedt Hedvig Charlotta
d Ulrica
d Hedvig
d Eva
sålde 1761 till
Hovjunkaren Åkerhielm af Margretelund Samuel 1732 – 63
h von Bahr Eva 1741 – 1805 sålde 1764 till
 
Krigsrådet – Landshövdingen – Friherren Voltemat Johan Albrekt 1736 – 98 hustru Linroth Hedvig Maria 1736 – 95
utfl Tible – såldes 1783 till:
Överstelöjtnanten – Friherren Sjöblad Per 1738 – 1817
hustru Cronstedt Anna charlotta 1752 – 1807
sålde 1790 till:
Patron Hahr Anders 1764-10-18 Sthlm.
hustru  Rahling Maria 1771-10-18 Helsingör
Maria Magdalena 1790-?-23 ?
sålde 1806 till:
Majoren von Röök Karl Fredrik 1776 – 1851
hustru  Åderman Kristina Katarina – död 1827>
sålde 1808 till:
Statssekreteraren – Ministern – Statsrådet – Excellensen – Serafimerriddaren – GrevenLagerbjelke Gustaf 1777 – 1837
såldes 1809 till:
infl 1809 från Sthlm -Förste kammarjunkaren – Överstelöjtnanten Bäck Karl Gustaf 1773-10-11 Stockholm – död 1854
h Lorichs Hedvig Augusta Charlotta 1783-04-10 Stockholm – död 1854
d Hedvig Charlotta Carolina          1804-11-06 Stockholm
d Augusta Mathilda                         1811-09-09 Håtuna
d Cecilia Charlotta                           1815-03-10 ”
s Nils Melchior död 1814-02-24 Signhildsberg
utfl 1816 till Västmanland – såldes 1816 till
Greven – hittar ej i Husf Björnstjerna Beronius Magnus 1779 – 1847
h von Stedingk Elisabet Charlotta 1797 – 1867
sålde 1826 till :
Friherren Adelsvärd Jon Karl 1776 – 1852
h Sleman Maria 1792 – 1860
1826 – Överstelöjtnanten, Friherren Banér Johan Gustaf 1775 – död 1843
h Von Both Mariana Susanna Matilda 1793 – död 1872
” far Hovmarskalken von Both Karl, von Oertzen Sofia
sålde 1835 till 
infl 1835 från Västmanland – Stadsrådet Hans Niklas Schwans änka:
Schön Gustafa Adelaide 1779-05-20 Sthlm – död 1857
sålde 1847 till mågen:
Utrikesministern, excellensen friherren Lagerheim Elias 1791 – död 1864
h Schwan Charlotta Adelaide 1804 – vigda 1826
s Hans Gustaf  1830-07-01 Stockholm – utfl 1853 Adolf Fredrik A
s Adolf Ludvig 1840-12-13  – död 1854-11-07 Uppsala begravd Håtuna Gravplats I:45
s Gustaf    1848-09-29 “          – död 1857-07-24 Gravplats I:45
köpt 1854 – Professor Lindblad Johan Kristoffer 1799 – 1876
h Heinrich 1815 – 74
sålde 1870-09-02 till von Essen
infl 1855 från Borg o Löt I Linköpings län –Auditören Lindblad Per Anders 1794-07-28 Linköping
s Per Zacharias 1825-03-24 Tjellmo – Disponent och ägare af Signhilsberg
d  Marie Louise 1823-06-11 Stjörnorp
infl 1871-06-27 från Övergran – Majoren och Riddaren af K Svärdsorden Friherre von Essen Hans Henrik 1805-10-25 Stralsund – död 1872-12-10 Signhildsberg h I Ulrica Charlottah II Ankarsvärd Marie Johanna Gustafa 1822-08-18 Asker – vigda 1850 – död 1881-05-13 Signhildsberg
s Hans                                                 1852-07-05 Örebro
d Charlotte                                         1854-04-28 ”          –  död 1939-01-04 Oskar As Johan Henrik                                  1856-02-06 ”          – död 1878-09-05 Håbo-Tibble
s Gustaf Henrik                                 1857-02-22 ”          – död 1914-08-17 Ådeberg
s Axel                                                  1858-05-28 ”          – död 1944-05-26 Uppsala Domkyrkoförsamling
s Wilhelm                                            1859-10-12 ”          – död 1949-02-22 Oskar A – Överste
d Sofia Augusta Eva Carolina          1860-12-24 ”
s Reinhold                                          1861-12-13 “
Friherre Godsägare Greve von Essen Henriksson Reinhold 1861-12-13 Övergran – vigda 1893-05-02 – död 1954-09-24 Signhildsbergh Lewenhaupt Vilhelmina Anna Charlotta 1871-08-24 Valbo – död 1959-01-17 Signhildsberg Gravplats I:20a
d Ingeborg Charlotte Anna Maria 1894-04-12 Håtuna – död 1950-05-25 Oskar A
s Carl Henrik                                      1895-07-11 ”
Friherre, Kammarherre von Essen Carl Henrik 1895-07-11 Håtuna Signhildsberg – vigda 1929-06-19 – död 1972-07-31 Håtuna
h Lewenhaupt Gerda Anna Margareta 1905-08-09 Hedvig Eleonora – död 1997-08-27 Signhildsberg