Tjusta by

Häradsekonomiska kartan 1863
Tjusta by låg tidigare under Aske, förutom den uppväxande  skolbyn fanns även några torp, som tidigare varit arrende eller soldattorp till Aske. I Tjusta by låg även Aske (Tjusta) handel.

Häradsdomaren Anders Carlsson i Tjusta by (bodde troligtvis i det numera rivna hemmanet uppe på höjden, idag nära vägen)
Han blev kallad till tinget 1857 misstänkt för olovlig brännvinsutskänkning. Han nekade, men blev bötfälld med 10 riksdaler.

Tjusta soldattorp
Missionshuset(barnhemmet) uppförd 1868.
Mattsonska stugan