Slangvik kvarn

 
KVARNEN finns år 1691 med på en karta från Bro Håbo häradsallmänning

15 febr 1754 Håbo häradsrätt
Soldaten Nyberg från Tranbygge fick i uppdrag att se efter att det inte var någon olaglig dämning vid Slangvik kvarn. Där träffade han mjölnaren Anders Norberg, som senare blev anklagad för att ha slagit Nyberg med en bräda i huvudet så att han började blöda. Nyberg gick till tinget och Norberg nekade till anklagelsen och går ed på att han inte gjort detta.
Hovrättens resolution; Gillas och Stadsfästas