Vallby

Rote nr 17

N:o 2 Sigtuna Skvadron

Enligt Husförhörslängd 1849-53 hette dragontorpet NYBYLUND

RYTTARHOF , JÄGARTORP  och MOSSBO har också nämnts

Husesyn dragontorpet 1845       

Husesyn dragontorpet 1862