Nyborg/Kålsta skola

Nyborgs skola

Kålsta skola

 
Skolan fanns från början på Nyborg. En skoltomt på Kålsta ägor skänktes av Gustav Magnus Hård af Segerstad år 1888. Kålsta skola fanns sedan i drift från 1890 – 1944
Läs mer