Torp under Frötuna

 • Hästhagen – beskrevs vid Laga Skiftet 1857 som en gammal förfallen stuga tillhörande änkan Åslander (ägare av Frötuna). På äldre kartor är stugan utmärkt som backstuga.
  Stugan har enligt karta från 1789 legat intill Ugglebo och gjorde dagsverken under gårdens ägor.
 • Karlberg.   Finns med på karta från 1824
 • Komöteten backstuga
 • Knaperbacken – Gjorde dagsverken enligt karta från 1789 under Frötuna. Stugan lär ha funnits redan 1766.

En stugbyggnad 12 hwarf hög, 13 ¼ aln lång, 9 aln bred under halmtak. En ny ej  ännu färdig stugubyggnad
En bod med källare 10 hwarf hög, 9 aln lång, 6 aln bred
Fähus och stall 7 alnar brett, 31 ¾ aln långt, 6 aln bred. En loge med tvenne golv under halmtak, 15 hwarf hög 24 aln lång 11 aln bred. Laga skiftes kartan 1857

 • Lövåsen/hagen –  Tidigare dragontorp under Frötuna
 • Torpet Ugglebo (tillhörande Herr Pastor Brolinsson)
  Stugbyggnad med förstukvist. 8 hwarf hög. 14 al. lång 8 af bred.
  En visthusbod, 9 hwarf hög, 7 al lång, 6 aln bred, taket odugligt.
  Fähus och stall under halmtak 12 ½ al långt, 8 al bredt 14 hwarf högt
  Loge med 1 half under halmtak 13 hwarf hög, 17 al lång 9 al bred
  Källare med överbyggnad
  Badstuga under tak 10 ½ al lång, 6 aln bred
  Laga skifte 1857.  På äldre kartor utmärkt som jordtorp.
  Vid en ägomätning 1789 noteras att Uggelbo gör dagsverken under gårdens (Frötuna) ägor.

.