Norränge Gård

Läs om Norränge gårds kulturvård

 Ur boken Gods och Gårdar 1938
Norränge

Prästens anteckning i Håtuna dödbok 1794. Norränge
Den 25 dec begrofs Husmannen Maths Ericsson född 1732 död 18 december af slag, 62 år gammal. Rörd af en soknebos hårda tilltal i Soknestufvan, vhilken ville förmena honom fattigdel, föll han omkull på golfvet kom ej sedan till full sansning. Hämnden är Herrans