Grindstugan

Grindstugan var en timmerbyggnad som uppfördes omkring 1800 och revs i oktober 2006 då den stugan då tillhörde Sätra (Högbytorp). I husförhörslängderna nämns den vid namn första gången 1824. Då bor ogifte drängen Anders där. Han är 47 år och ofärdig i armar och ben. Han fick ha sin boning i tio år sedan var det dags för fattighuset där han avlider 20 år senare i vattusot.
Läs mer: Boende på Grindstugan