Läkarbostället och ålderdomshemmet.

I Bro och Håbo härader inrättades år 1864 ett provinsialläkardistrikt  och apoteket kom några år senare, 1867. Läkartjänsten i Västtibble hade länge varit vakant men nu kom provinisialläkaren J.W Lindwall. Huset rustades upp och en övervåning byggdes. Från ett kommunalprotokoll från 1920 kan man läsa att ” fattigvårdsstyrelsen fick i uppdrag att underhandla med Greve Lewenhaupt på Aske för att tillsammans med Håtuna inköpa Väst-Tibble doktorsboställe till ålderdomshem”. 1923 byggdes läkarbostället om till ålderdomshem och läkarstationen fördes över till Bålsta

Intervjuer av Ukf ang. Läkare och Apotekare i Håbo-Tibble

Fritz och Rutger Mark Den sista doktorn i Håbo-Tibble hette Tollander. Sista apotekaren hette troligen Cederblad. Alltsammans upphörde vid första världskriget. Husen användes sedan till arbetarbostäder. Apoteket blev ålderdomshem under en tid. Det fanns bara fyra provinsialläkardistrikt i hela Uppsala Län. De fanns i Uppsala, Enköping, Tierp och Håbo-Tibble. Man kunde gå till doktorn och dra ut en tand och sedan till apoteket och köpa ricinolja.

M. von Essén berättar att hennes mamma anordnade sjukstuga vid läkarbostaden under spanska sjukan. Läkaren hette Tollander och apotekaren Vinblad. Det fanns bara 4 läkardisktrikt, Uppsala, Enköping, tierp och Håbo-Tibble. Medan min farfar levde bodde mina föräldrar på Västtibble. Jag var tre år när farfar dog och mina föräldrar umgicks med Tollanders och Vinblads, som var nära grannar. Detta var i början av 1900-talet. Min man var mycket god vän med Tollanders son Runar. Vi kallade ett träd för Runars träd för där ställde han alltid cykeln. 1917 när spanska sjukan gick fanns ingen läkare, men min mamma lagade mat på Aske och åkte till den provisoriska sjukstugan med. Då dog många, men de flesta överlevde. 1864 tillsattes den första provinsialläkaren i Håbo-Tibble. Sehman på Aske hade tidigare upplåtit Västtibble till läkarstation och apotek på privat initiativ. Min mamma ordnade på egen bekostnad sjukstuga under spanska sjukan. Hon fick senare hjälp av Röda korset. Vi fick skjutsa mamma dit i en ponnyvagn och hon satt med en Höganäskruka med saftsoppa mellan fötterna. Sjuksköterskan fick mamma tag på från Uppsala. Flickorna från trakten hjälpte till. När någon var döende ville de att mamma skulle komma.

 

Tillbaka