Kämsta/ Strömmingsbacken

”GAMLA VÄGEN” STRÖMMINGSBACKEN I HÅBO-TIBBLE. Namnet nämns redan 1705 på en Lantmäterikarta. Nuvarande bostadshus uppfördes 1905 som arbetarbostad till Olsson och Rosenlund (Egnahems försäljare)