Egna hem, avstyckade från gården Mariedal

Solbacken – numera rivet (Möller) Ängsbo ( Vasteson) Mineborg (Rundlöf) Berga (Pettersson) Bredatorp (Engholm) Norrebo (Ekstrand) Durktorp (Strandberg) Gärdet- numera Gustavsborg (Berglund) Parken (Eriksson) Mariedal (Olsson) Strömmingsbacken -heter numera Kämsta (Kihlström) Hällen (Axelsson) Kyrktorp (Gustavsson) Svängsta (Rosén) Högantorp (B Jonsson) Backebo ( J Jonsson) Kyrkby (Vikman) Smedsbo (Pettersson) Vägängen (Lindh- två lotter) Långvreten (Lindström) Strömmingsbacken

Källa:Hugo Håstedt- Vi skriver i U-Bro nr 67
Bilder och fakta från:Gods och Gårdar 1938