Albylund/Ryttartorpet

Rote nr 12

N:o 2 Sigtuna Skvadron

Den först kända dragonen på Alby Ryttartorp var Petter Lindmark som blev antagen 1693, han reste till Hamburg och kom aldrig tillbaka.
Nytt–Före ovanstående Petter Lindmark fanns Ryttaren Martin Schilling, som dog 30/4 1693