Aske folk på 1900 talet

Johan Julius Larsson, tjänade som stalldräng och fodermarsk på Aske gård. Tre gånger fick han efter greve Lewenhaupts ansökan – Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj. År 1900, 1907 och 1920. Det var vanligt att man efter lång och trogen tjänst fick denna utmärkelse.