Fattigstugor/Sjukstuga


 

Kvinnan till vänster är Lotta Wigg, som i hela sitt vuxna liv levde i i fattigstugan i Håbo-Tibble. Hon delade periodvis den med andra och det var hon som var ”chef”. Lotta var omtyckt och när hon dog hade hon inga anhöriga, men prästen ordnade en liten sten åt henne som finns kvar än idag på Håbo-Tibble kyrkogård

Lotta Wigg 2:a fr vä