Håbo-Tibble Kyrka

Medan trakten runtomkring den, vad bebyggelsen och landskapets konturer beträffar ständigt skiftat utseende har kyrkan stått sig oförändrad genom århundradena, likt ett tidlöst monument. Uppe på en vindflöjel på taket läses årtalet 1559, vilket dock inte är kyrkans egentliga byggnadsår. Detta torde ligga längre tillbaka i tiden vid 1250-talet eller 1300-talet, då de flesta andra av Upplands medeltidskyrkor blev byggda, ofta för ändamålet att vara gårdskyrka för någon stor egendom i trakten. Valvmålningarna i kyrkan är från 1400- och 1500-talen och predikstolen daterar sig från 1707. Intill kyrkan står klockstapeln med årtalet 1787 som helt nyligen blivit reparerad, då det myrhärjade och multna trävirket blev ersatt med nytt. Det lyser ännu omålat. Taget från ” En cykelfärd på 1950-talet. Av Lambert Wahlberg ” Publicerad i UKF:s  ”Vad hände egentligen?” andra boken.

Bilder från 2018 Lars Lindgren
Bilder från 1917
Albertus Pictor
Rapport
från Arkindus, antikvarisk medverkan vid renovering 2010
Länk till orgelander.se

Sigtuna Nya tidning 6 september 1912